Teckel

TRANSFER ACOL OOK WEL “TECKEL”
Teckel is een  biedsysteem waarbij de nadruk ligt op het bereiken van een contract in de hoge kleuren (harten of schoppen) of sans atout en wel gespeeld door de sterkste hand. Kenmerkend voor Teckel is dat de openingen van één in een kleur een hele ruime marge kent van tien tot twintig punten en dat een kleuropening, met uitzondering van klaveren, minimaal een vijfkaart belooft. Daar waar het technisch mogelijk is, streeft Teckel er na om zoveel mogelijk de sterkste hand het contract te laten spelen. Dat bereikt ze door middel van transferbiedingen van de antwoordende hand. De bijbieder zal nooit een vierkaart harten of schoppen verzwijgen, ook al heeft hij een langere ruiten of klaveren.

Ligt er bij Acol in eerste instantie het onderzoek naar het uitwisselen van gegevens over de plaatjespunten, bij Teckel wordt allereerst de fit onderzocht. Welke speelsoort wordt het? Pas daarna wordt uitgezocht tot welk niveau we doorbieden. Oftewel eerst de fit, dan de punten. In de eerste biedronde wordt bereikt wat de speelsoort wordt en dat het aantal troeven dat wij samen hebben zoveel mogelijk bekend is aan ons eigen team en dat de tegenstanders daar minder zicht op hebben. Het te spelen contract komt vaker in de sterkste hand terecht.

Een uitgebreide beschrijving van het Teckel biedsysteem vind je in het handboek Teckel

Transfer Walsh variant na 1

Na de 1♣-opening, die gebaseerd kan zijn op een singleton, zijn alle biedingen tot en met 2♠, transfers naar de bovenliggende kleur. Nou ja, alle? Nou 2♠ en 1SA vormen een uitzondering. Beide biedingen vertellen dat ze geen vierkaart in harten of schoppen hebben. Daarbij toont 1♠ vijf tot negen punten en 1SA tien punten of meer.
De openaar geeft na het transferbod aan of hij een drie- of vierkaart heeft in die kleur. Als het een driekaart is, zal hij de kleur op 1-niveau steunen. Met een vierkaart, geeft hij direct de sterkte van zijn opening aan:
niveau 2 10-14 punten
niveau 3 15-18 punten
niveau 4 19-20 punten
Heeft de openaar geen driekaart mee, dan weigert hij de transfer door iets anders te bieden.
Als de openaar met 19 of 20 punten begonnen is en hij een driekaart heeft, zal hij 1SA bieden. De bijbieder kan dan nog altijd met 3♣ vragen naar de driekaart.
Tot dusver komt Teckel overeen met Transfer Walsh. De antwoorden op niveau 2 zijn echter ook transfers!
2♣ is een transfer naar , hiervoor is wel een vijfkaart en 10 of meer punten nodig. Met hele zwakke handen, minder dan 5 punten, en een zeskaart harten of schoppen wordt respectievelijk 2 en  2 geboden. Deze transfers moeten worden geaccepteerd. Eventueel op een niveau hoger. Deze transfers kunnen ook gebruikt worden om mancheforcing handen aan te geven. De speelkleur wordt   daarmee als het ware dictatoriaal opgelegd. 

Inverted Minors na 1

Na het 1openingsbod, dat een vijfkaart belooft, worden de regels van “inverted minors” gevolgd. Ook hier wordt een vierkaart harten of schoppen nooit verzwegen. 2 toont 10 tot 15 punten, 2SA 16 of meer en 3 5 tot 9 punten.

Bergen Drury na 1 en 1

Na de openingen van 1 en 1 wordt met een driekaart fit en 10 of meer punten 2 geboden. Met een vierkaart mee en 8 punten of meer wordt 2♦ geboden. Direct steunen in de kleur belooft op niveau twee een driekaart en 5 tot 9 punten en op niveau drie 4 tot 7 punten en een vierkaart steun. Als er geen steun is in de major, wordt er zelfs tot 11 punten 1SA geboden.

Stayman en Jacoby na 1SA (16-18) punten

Stayman  en Jacoby mogen genoeglijk bekend verondersteld worden. Jacoby wordt ook gespeeld voor de minors (2♠ voor de en 2SA voor de ) Bij Stayman wordt de Relay-variant gespeeld.

Teckel openingen op niveau twee

Hieronder de openingen op niveau twee. Binnenkort wordt dit verder uitgewerkt.

2♣ opening: Brabants Bont

2-opening: Multi Color

2-opening: Noorse Twee

2♠-opening: Muiderberg

 

Een alternatief voor ACOL